Privacyverklaring

Privacyverklaring Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots

Dit is de privacyverklaring van Just Lot’s Fotografie / LEF Shoot. Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots respecteert jouw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik jullie deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan justlotsfotografie@gmail.com.

Contactgegevens:

 • Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots
 • Kantstraat 5
 • 5076 AP Haaren (NB)
 • 06-36101373

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots  verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Foto’s in opdracht gemaakt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots

Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via justlotsfotografie@gmail.com dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
 • Om shoots te kunnen doen
 • Om een shoot te kunnen plannen/reserveren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen

Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots persoonsgegevens bewaart

Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • In jouw opdracht gemaakte foto’s: Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots  je foto’s bewaart, kun je deze bij mij opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen websites www.lefshoots.nl en www.lotverstegen.nl (artistiek belang). Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots  verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots gebruikt

Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots  gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar justlotsfotografie@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots persoonsgegevens beveiligt

Just Lot’s Fotografie / LEF Shoots neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via justlotsfotografie@gmail.com

Lef Shoot Pauw

Time-out

Lefshoots gaat even stoppen!

Een hele moeilijke beslissing. Toch voelde ik het afgelopen jaar steeds vaker die kriebel om mijn camera even te ‘parkeren’.

Ik zit boordevol ideeën en ik heb zoveel zin om daarmee aan de slag te gaan. Wellicht dat mijn camera op een andere manier nog een rol gaat spelen maar dat weet ik nu nog niet. We gaan het ontdekken! Hou mijn instagram in de gaten.

Tot snel!

 

Liefs Lot ❤️